Temario en Catalán – Tecnología

Tema 64 – Circuitos secuenciales

Les variables de sortida no sol depenen de les variables d’entrada, sinó que també depenen dels valors anteriors de les mateixes. Per tan tenen capacitat de memoritzar els valors de les entrades…